นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อสมาชิกหรือผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูล (“คุณ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวมและรักษาไว้ เราต้องการให้คุณรู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับการใช้บริการกับเรา ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ แม้ว่าจะไม่มีเว็บไซต์ใด ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ แต่เราได้ดำเนินการขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในด้าน การดูแลระบบ, ทางเทคนิค และทางกายภาพ เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรา ตัวอย่างเช่น เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และพวกเขาทำได้เพื่อหน้าที่ทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

  1. บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
  2. บริษัทขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
  3. การเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากอยู่ในกรณีพิเศษหาก ถูกร้องขอจากศาล, สำนักงานอัยการสูงสุด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, หรือผู้รักษากฏหมายรายอื่นๆ โดยเป็นไปตามข้อกฏหมาย

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเรา เราดำเนินการตามมาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ กับบริษัท ฯ  และการใช้เว็บไซต์หรือลงทะเบียนการขอใช้บริการและกิจกรรมอื่น ๆ ของเรา โดยคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการอนุญาตให้บริษัท ฯ รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด เราจะจำกัดการเข้าถึงไว้เฉพาะพนักงานในกลุ่มที่ต้องดำเนินการกับข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติงานและให้บริการของเราเท่านั้น